διακόπτης πίεσης

Ο διακόπτης πίεσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πίεσης του νερού, του λαδιού, του καυσίμου, του αέρα, του αερίου και άλλου μέσου.

Ένας διακόπτης πίεσης είναι πολύ σημαντική συσκευή που επιτρέπει την ασφάλεια και τον έλεγχο πολλών διαφορετικών περιβαλλόντων. Λειτουργεί ως διάταξη ασφαλούς απόρριψης προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση οποιουδήποτε αριθμού περιστατικών με τη μέτρηση της ποσότητας πίεσης που εφαρμόζεται και την αντίδραση ή απλά με την παροχή ενός τρόπου μείωσης ή αύξησης διαφορετικών τύπων πίεσης.

Περιβάλλοντα
• Ο διακόπτης πίεσης χρησιμοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους περιβάλλοντος. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, βοηθητικά και χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις παραγωγής μηχανημάτων και δημόσια κτίρια.
Εφαρμογή
• Ένας διακόπτης πίεσης χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με κάποια μορφή υγρού, αερίου, ατμού ή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εγχειρίδιο
• Ένας χειροκίνητος διακόπτης πίεσης είναι απλά σαν ένας διακόπτης φώτων που ένα άτομο πρέπει να περπατήσει επάνω, να αναστρέψει ή να σβήσει.
Αυτόματο
• Ένας αυτόματος διακόπτης πίεσης αισθάνεται όταν η στάθμη της πίεσης είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή. Μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης βοήθειας.
Χρήσεις
• Ένας διακόπτης πίεσης μπορεί να ανοίξει διαμερίσματα για να αφήσει ατμό ή αέρα. Μπορεί να κλείσει ένα μηχάνημα. Όποια και αν είναι η δράση που έχει αποδειχθεί ότι θα αποτρέψει την ανθρώπινη ή οικονομική βλάβη για το συγκεκριμένο σενάριο είναι η λειτουργία του διακόπτη πίεσης.

Φόρτωση...