διακόπτης ροής

Καταρχήν, ο διακόπτης διαχωρισμού ροής μπορεί να χωριστεί σε ένα μηχανικό διακόπτη ροής και έναν ηλεκτρονικό διακόπτη ροής.

Η μηχανική αρχή είναι τύπου πεταλούδας, τύπου στροβίλου, τύπου εμβόλου, τύπου βαρύτητας κ.λπ.

Η ηλεκτρονική αρχή περιλαμβάνει διακόπτη θερμικής ροής, διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ροής, αισθητήρα υπερήχων διακόπτη και παρόμοια.

Ο διακόπτης ροής ξεκινά την εργασία όταν ρέει το νερό και θα αποσυνδεθεί όταν δεν υπάρχει νερό ή έλλειψη νερού, πράγμα που σημαίνει ότι παίζετε μια λειτουργία διακόπτη και συνειδητοποιείτε τον συναγερμό. Συνήθως υπάρχουν δύο αγωγοί, ένας αγωγός συνδέεται στην παροχή ρεύματος και ο άλλος αγωγός συνδέεται στον ελεγκτή ή στον συναγερμό.