Παρουσίαση Έκθεσης Bingo

AHR EXPO CHICAGO 2018


Κλίμα Κόσμος 2017


AHR EXPO LAS VEGAS 2017


Ασία νερό 2016


Κίνα Machinex 2015